Felhívás

Honfitársaink!                                         

A világméretű változások Magyarországnak is meghozták a rég várt szabadságot. Hazánk újra független állam. A haza biztonsága és katonai védelme egyik legfontosabb nemzeti ügyünk.

Egyetlen ország se mondhat le fegyveres erejéről, védelmének megszervezéséről.. A Magyar Köztársaság saját erejére, nemzetgazdasági erőforrásaira, polgárainak hazaszeretetére, fegyveres erőinek felkészültségére és elszántságára támaszkodik.

A Magyar Honvédség nemzeti intézmény. Tegyünk meg mindent, hogy kész és képes legyen hazánk biztonságának megőrzésére.

A Magyar Honvédséget, az anyagi-műszaki feltételek biztosításán túl, a társadalom együttérző támogatása, megértése és bizalma élteti. Ez a megértő bizalom enyhíti az országunk védelmét szolgáló felkészülés és kiképzés nehéz körülményeit.

Mindezt megfontolva, elhatároztuk, hogy a független magyar honvéd haderőt létrehozó 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén, “Honvédség és Társadalom Baráti Kör” elnevezéssel, pártpolitikától független, honvédelmünk ügye iránt elkötelezett mozgalmat alapítunk.

Célunk a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyének támogatása, a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése,a fiatalok hazafiságra nevelése, valamint a Kárpát-medence népei közötti bizalom megszilárdítása.

Csatlakozásra, támogatásra cselekvő részvételre hívunk fel minden honfitársunkat. Számítunk az önkormányzatok, társadalmi szervezetek, a gazdasági, tudományos, művelődési és oktatási intézmények, felekezetek és mozgalmak támogatására.

Bízunk benne, hogy felhívásunk széles körű megértésre talál, céljaink megvalósításához egyre több szervezet és honfitársunk csatlakozik.

 

Budapest, 1994. március 11.                                                                 Alapítók